cần bán 1 bộ thiết bị trạm trộn btnn dongsung 120t/h :

1. Cánh tay trộn
2. Bàn taytrộn
3. Tấm ốp cánh tay trộn

chi tiết lh : A sinh 0914354888